Psykodynamisk analys

Som diplomerad psykoanalytiker sedan 2004 tar jag emot vuxna och ungdomar i behov av hjälp att komma vidare i sin personliga utveckling eller med specifika problem som depression, ångest, utbrändssymptom, relationsproblem eller krissituationer som separation eller sorg.

Psykoanalys består av att analytikern lyssnar och tar in den information klienten förmedlar. Därav Freuds definition av psykoanalys som en « talking cure ». Det handlar inte bara om ord och fraser utan också om formuleringar tankar och övertygelser.

Grundidén är att varje handling har en omedveten mening. Freuds teori om det omedvetna finns nämligen i klientens egen historia. En historia som via uppfostran, miljö och kultur bidragit till ett mönster som ofta begränsar personen i det vuxna livet och därigenom hindrar honom eller utveckla sitt potential, att känna sig lycklig, tillräcklig eller bara bekväm med sig själv.

Psykoanalys är alltså en kunskap om självkännedom och ett sätt att bygga upp sin självkänsla för att våga ta nya vägar.

Freud anses fortfarande vara psykoanalysens fader men sedan hans tid har en utveckling skett i flera riktningar inom psykoanalysens ramar. Aven om divanen fortfarande finns i varje psykoanalytikers mottagning har Freuds tystnad bakom en divan i mångt och mycket ersatts med en öppen dialog mellan klient och analytiker.

Den psykoanalys som jag bedriver är en aktiv inriktning där jag i samarbete med min klient utforskar och bearbetar situationer och händelser vare sig det handlar om nuet eller barn och ungdomstid. Aktivering genom dialog, ifrågasättande och bearbetning av tidigare eller aktuella situationer leder till befrielse av de spänningar som orsakats.

 

Min utbildning har jag genomfört på « l´Institut de la Psychanalyse Active » IPA i Paris mellan 1998 och 2004

 

Sedan dess tillhör jag den psykoanalytiska föreningen i Paris CSDPA (Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active).

Vill du ha hjälp eller om du har ytterligare frågor kontakta mig via mail eller mobil. 

Follow me on Linkedin

Téléphone

06 62 40 28 23

  • LinkedIn - White Circle